Polityka prywatności

 

Administratorem PANI/PANA danych osobowych jest komitet założycielski Partii „Wspólnie dla Zdrowia” a kontakt do inspektora danych osobowych jest możliwy na adres e-mail: rodo@wspolniedlazdrowia.pl

1. Dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami na potrzeby zgłoszenia Partii do ewidencji partii politycznych.

2. Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych danych, ich sprostowania, usuwania na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 25.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Państwa dane mogą być przekazywane organom władzy publicznej w zakresie określonym przez obowiązujące prawo oraz podmiotom świadczącym na rzecz Partii usługi umożliwiające jej działalność.

4. Organem nadzorczym w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych w Warszawie.